Hlavná navigácia
Môj účet

Reklamácia

Práva a povinnosti společnosti ACTIVA a zákazníka ve věci odpovědnosti za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. §2099 a násl. občanského zákoníku. Více informací o reklamačních procesech najdete ve všeobecných obchodních podmínkách.

Akú objednávku chcete reklamovať?
Čo chcete reklamovať?
Kontaktné údaje?