Hlavná navigácia
Úvod

Reklamácia

Chcete nám vrátiť alebo reklamovať tovar? Či už z dôvodu zlej voľby alebo chybnej dodávky, urobte to jednoducho pomocou nášho fomulára. Po jeho odoslaní sa s Vami najneskôr nasledujúci pracovný deň spojíme a Vašu požiadavku vyriešime.

Práva a povinnosti spoločnosti ACTIVA a zákazníka vo veci zodpovednosti za vady tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Viac informácií o reklamačných procesoch nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.

Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Akú objednávku chcete reklamovať?
Čo chcete reklamovať?
Fotodokumentácia

Voliteľne priložte až 3 fotografie dokumentujúce napr. poškodenie tovaru alebo vadu tovaru. Je možné nahrať obrázok alebo PDF dokument. Každá jedna fotografia nesmie byť väčšia ako 10 MB.

Kontaktné údaje?