Hlavná navigácia
Úvod

E-fakturácia

Spoločnosť ACTIVA umožňuje zasielanie daňových dokladov - faktúr aj v elektronickej podobe vo formáte PDF. Je to moderný, ekologický, jednoduchý a efektívny spôsob zasielania daňových dokladov v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

 

Využívate už všetky výhody elektronickej fakturácie?

 • moderná forma komunikácie v súlade so zákonmi Slovenskej republiky
 • jednoduchá manipulácia s dokladmi
 • prehľadnosť
 • okamžitá dohľadateľnosť daňových dokladov
 • rýchlosť
 • úspora miesta na archiváciu
 • výrazné šetrenie životného prostredia

 

Pre využívanie všetkých výhod elektronických daňových dokladov vo formáte PDF, je nutné najskôr zaslať Váš súhlas.

 

Formulár môžete vyplniť on-line tu.

 

Vyplnením a odoslaním tohto formulára vyjadríte svoj súhlas so zasielaním elektronických daňových dokladov vo formáte PDF. Zároveň už nebudete dostávať daňové doklady v papierovej forme. Šetríte tak životné prostredie.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu spoluprácu.

V prípade akýchkoľvek otázok je Vám k dispozícii naše účtovné oddelenie:

Tel: +421-2-32 77 74 44

 


 

Podrobnejšie informácie:

 

Ako bude celý systém fungovať?

Veľmi jednoducho. Po zavedení Vášho súhlasu do nášho systému už nebudete dostávať faktúru v papierovej forme spolu s tovarom, ale e-mailom vo formáte PDF (čo je niečo ako obrázok). K otvoreniu tohto formátu nie je z Vašej strany nutná žiadna úprava a ani nepotrebujete žiadny špeciálny software. Môžete sa teda sami rozhodnúť, či si daňový doklad vytlačíte, prípadne v koľkých kópiách, alebo uložíte v elektronickom formáte.

 

Potrebujem pre príjem faktúr od ACTIVY nejaký špeciálny software?

Pre otvorenie dokumentu vo formáte PDF potrebujete program Adobe Acrobat Reader (verzia 8 a vyššia), ktorá je k dispozícii zadarmo. Na mnohých počítačoch je inštalovaný už od výrobcu počítača. Stiahnuť si ho môžete v slovenskej verzii.

 

Je to legálne?

Áno. Daňový doklad vo formáte PDF spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

Prečo to robíme?

Medzi hlavné výhody daňových dokladov v elektronickej podobe patrí napr.:

 • jednoduchá manipulácia s daňovým dokladom v elektronickej podobe
 • jednoduchá archivácia súborov PDF
 • skrátenie doby potrebnej na doručenie dokladu k zákazníkovi
 • možnosť elektronickej archivácie dokladov – úspora priestoru pri archivácii
 • časová a finančná úspora
 • šetrenie životného prostredia

 

Spoločnosť ACTIVA je lídrom vo svojom obore v zavádzaní moderných postupov a technológií. Snažíme sa ísť príkladom nielen konkurencii, ale aj všetkým ostatným moderne a ekonomicky uvažujúcim spoločnostiam.