Hlavná navigácia
Úvod

Ochrana osobných údajov

 

Spoločnosť Activa Slovakia s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom e-shopu obchod.activa.sk, považuje ochranu a dôvernosť Vašich údajov za veľmi dôležitú. Vaše osobné údaje spracovávame a využívame v súlade tak s ustanoveniami slovenských právnych predpisov (Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.), tak i európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679).

 

zamek

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov v zmysle národnej a európskej legislatívy je:

Activa Slovakia s.r.o.
Štúrova 13
814 99 Bratislava
IČ0 35787180
IČ DPH SK2020278095

a materská spoločnosť

ACTIVA spol. s.r.o.
Veselská 686
Praha 9 - Letňany
IČ: 48111198 DIČ: CZ48111198

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania a ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese: spravcaou@activa.sk

 

Účely, právne tituly a doba spracovania osobných údajov

Pokiaľ si na e-shope obchod.activa.sk objednáte tovar, budeme Vaše osobné údaje spracovávať za účelom vybavenia Vašej objednávky (zaslanie objednaného tovaru, vykonanie platby, fakturácia či reklamácia), a to na základe právneho titulu plnenia zmluvy. Bez spracovania Vašich osobných údajov nebudeme schopní objednávku vybaviť.

Pre tieto účely spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Takto získané osobné údaje spracovávame po dobu, ktorú ukladá zákon č. 222/2004 Z. z. O dani z pridanej hodnoty, § 76 v znení neskorších predpisov.

Ak ste zákazník e-shopu obchod.activa.sk, tzn. dokončili ste registráciu, spracovávame Vaše osobné údaje na marketingové účely spoločnosti Activa Slovakia s.r.o., tzn. hlavne za účelom ponúkania ďalšieho tovaru z ponuky obchod.activa.sk a to na základe právneho titulu oprávnený záujem správcu.

Pre tieto účely spracovávame nasledujúce osobné údaje: e-mailovú adresu, meno a priezvisko, údaje o nákupných zvyklostiach.

Tieto osobné údaje spracovávame po dobu trvania obchodnej spolupráce, najdlhšie však 3 roky od jej ukončenia.

Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť buď v rámci obchodného oznámenia alebo zaslaním e-mailu so žiadosťou o odhlásenie na predaj@activa.sk

Ak nám píšete cez kontaktný formulár alebo na konkrétnu e-mailovú adresu, Vaše osobné údaje ďalej nespracovávame a využívame ich len za účelom vybavenia Vašich dotazov, požiadaviek, alebo námetov.

Ak ste uchádzač o zamestnanie, spracovávame s Vaším súhlasom osobné údaje z náborovej dokumentácie za účelom ponuky zamestnania v našej spoločnosti. Tieto osobné údaje spracovávame do doby odvolania súhlasu, najdlhšie však 3 roky.

Ak nás navštívite v sídle spoločnosti alebo na našich pobočkách, monitorujeme váš pohyb vo vonkajších a vstupných priestoroch a v priestoroch chodieb kamerovým systémom, a to s cieľom zabezpečiť ochranu vášho zdravia, ochrany nášho majetku a dodržiavanie pracovných postupov. Záznamy vznikajúce z kamerového systému aktívne nikto nesleduje, bývajú využité až v prípade bezpečnostného incidentu a sú archivované najdlhšie po dobu dvoch týždňov na našom serveri.

Prenos osobných údajov

zamek

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov využívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo Vášho súhlasu.

Výnimku predstavujú externé spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby (napr. dopravu, platobný styk alebo vývoj e-shopu obchod.activa.sk) a orgány štátnej moci. Týmto spoločnostiam Vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či musíme v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové vybavenie objednávky alebo fungovanie a zdokonaľovanie nákupného procesu.

Ide najmä o tieto činnosti:

  • za účelom zaplatenia objednávky online (platobná karta, tlačidlo, prevod) odovzdávame osobné údaje poskytovateľovi služieb ohľadom spracovania platieb, (ComGate Payments, a.s., IČO 27924505),
  • za účelom doručenia tovaru zmluvnými dopravcami odovzdávame Vaše osobné údaje spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o., IČO: 31329217 alebo spoločnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306 / Packeta Slovakia s. r. o., IČO: 48136999
  • za účelom vývoja a správy e-shopu obchod.activa.sk a jeho nákupného procesu majú k Vašim osobným údajom prístup naši externí vývojári zo spoločnosti ACTIVA spol. s.r.o., IČO: 48111198 a zo spoločnosti NEXTUP s.r.o., IČO: 28464087,
  • za účelom zasielania obchodných oznámení odovzdávame vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko spoločnosti Targito.com, s.r.o.., IČO: 28445937, ktorá nám rozosielku zaisťuje
  • ak je to potrebné na vyšetrovanie nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, údaje sa môžu poskytnúť orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti.

U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme, aby spracovávali Vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

Profilovanie

Pri nákupe na e-shope obchod.activa.sk spracovávame informácie o nákupnom správaní našich zákazníkov, na základe ktorých sa dajú zistiť ich preferencie a odhadnúť správanie v budúcnosti. Toto spracovávanie prebieha výhradne automatizovane a žiadnym spôsobom sa nedotýka práv našich zákazníkov. Na základe toho, že algoritmus automatizovane vyhodnocuje správanie zákazníka na webe, vytvárame personalizovanú ponuku tovaru.

Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik, Google Ads a Microsoft Advertising prevádzkované spoločnosťami Seznam.cz, a.s., Google, Inc. a Microsoft Ireland Operations Limited. Táto technológia nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločností Seznam.cz, a.s., Google, Inc. a Microsoft Ireland Operations Limited.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom zariadení (počítač, mobilné zariadenie alebo iný prístroj umožňujúci prístup k internetu) pomocou ktorého používate e-shop obchod.activa.sk a pokiaľ ich po opustení našich stránok nevymažete, sú opäť využívané počas Vašich ďalších návštev. Cookies používame k zlepšeniu funkčnosti našich stránok a zjednodušenie Vašej ďalšej návštevy, najmä pre tieto činnosti:

  • uloženia predvolieb a nastavenia, ktoré umožňujú, aby naše webové stránky fungovali správne.
  • prihlásenia a overovania. Ak sa nechcete stále prihlasovať a odhlasovať, vďaka cookies nemusíte.
  • zabezpečenia. Cookies používame na odhaľovanie podvodov a zneužitia našich internetových stránok.
  • analýzu. Pomocou cookies zhromažďujeme dáta pre naše analytické nástroje.
  • marketing. Cookies využívame pre vyhodnotenie našich marketingových kampaní alebo pre oslovenie zákazníkov.

Napriek vyššie uvedenému na základe súborov cookies Vás nie sme schopní identifikovať na úroveň konkrétnej fyzickej osoby.

cookies

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Používanie cookies na základe vlastných preferencií si môžete upraviť na stránke Nastavenie cookies

 

Analytické nástroje Webu

Štatistické údaje

Ak využívate naše webové stránky, zhromažďujeme štatistické údaje o Vašej aktivite, ktoré ďalej využívame k zlepšeniu našich služieb.

Google Analytics

Služba, ktorá umožňuje analýzu nášho e-shopu. Je od spoločnosti Google Inc. ("Google"). Informácie vygenerované pri využívaní nášho webu sú prenášané na servery spoločnosti Google, kde sú následne uložené. Spoločnosť Google tieto informácie využíva na analýzu užívateľského správania na našom webe a túto analýzu nám následne poskytuje.

Sklik, Google Ads, Microsoft Advertising

Tieto služby sú marketingové nástroje, ktoré nám umožňujú ponúkať naše služby novým alebo existujúcim zákazníkom. Poskytujú ich spoločnosti Google, Seznam alebo Microsoft. Marketingovým súhlasom v cookie lište nám umožňujete zobrazovanie relevantnej reklamy priamo pre Vás (Consent Mode v2). Aby služby fungovali správne, využívajú cookies.

 

Vaše práva

prava

Vaším prirodzeným právom je dostať informácie o Vašich dátach, ktoré o Vás spracovávame. Rovnako tak máte právo na opravu alebo zablokovanie nesprávnych či neaktuálnych údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu. V určitých prípadoch Vám patrí právo na vymazanie. Ďalej sme povinní Vaše osobné údaje na Vaše požiadanie preniesť na Vami zvoleného správcu / spracovateľa osobných údajov.

Ak ste presvedčení, že s Vašimi dátami nezaobchádzame adekvátne a podľa zákonných noriem, máte možnosť podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ak sa chcete opýtať na čokoľvek, čo sa týka spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte prosím správcu osobných údajov na e-mail spravcaou@activa.sk