Hlavná navigácia
Úvod

Ako vybrať skartovačku?

 

1. Ako bezpečné skartovanie požadujete?

Všeobecne platí, že čím bezpečnejšie je skartovanie, tým menšie častice dokumentov vzniknú. Vyšší stupeň P znamená väčšie zabezpečenie a zároveň znižuje objem skartovaného odpadu v koši. Na základe normy DIN66399 rozlišujeme tieto stupne utajenia:

 • P1 a P2 znamená základné zabezpečenie pre dokumenty, ktoré neobsahujú citlivé informácie.
 • P3 a P4 sú ideálne pre použitie všade, kde sa vyžaduje vysoké zabezpečenie skartovaných dokumentov, ako sú faktúry, cenníky a osobné informácie.
 • P5 až P7 sú ideálne pre právne, finančné, vládne inštitúcie, ktoré pracujú s extra citlivými údajmi.  
Card image cap
Prúžkový rez P2 - základné zabezpečenie

Rozreže 1 list A4 na cca 40 častí (DIN P2)

Card image cap
Krížový rez P3 - obecné zabezpečenie

Rozreže 1 list A4 na cca 200 častí (DIN P3)

Card image cap
Krížový rez P4 - pre dôverné dokumenty

Rozreže 1 list A4 na cca 400 častí (DIN P4)

 

Card image cap
Mikro rez P5 - vysoké zabezpečenie

Rozreže 1 list A4 na cca 2 000 častí (DIN P5)

Card image cap
Super mikro rez P6 - ultra vysoké zabezpečenie

Rozřeže 1 list A4 na cca 6 000 častí (DIN P6)

Card image cap
Prísne tajné P7 - najvyššie zabezpečenie

Rozreže 1 list A4 na cca 12 500 častí (DIN P7)

 

2. Koľko dokumentov budete denne skartovať? Všetci výrobcovia uvádzajú kapacitu rezného mechanizmu pre jeden proces skartácie.

Pozor, špecifikácie obsahujú údaje na list papiera A4 70 g/m². Väčšina bežne používaného kancelárskeho papiera je však 80 g/m², preto je nutné uvedené číslo výrobcu ponížiť o cca 10 %.

POZOR: Prekračovanie doporučenej kapacity jedného cyklu skartácie poškodzuje rezný mechanizmus a dôjde k jeho neopraviteľnému poškodeniu!

 

3. Akú veľkú odpadovú nádobu potrebujete?

Objem odpadovej nádoby sa uvádza v litroch.

U nami dodávaných strojov je rozpätie od 10 do 50 litrov. Podľa Vašich prevádzkových potrieb (pre koľko užívateľov) a priestorových možností (veľkosť priestoru – pod stôl, do chodby, alebo do samostatnej miestnosti) si vyberiete vhodnú veľkosť.

 

4. Chcete skartovať aj niečo iné ako papier?

Bežné skartovačky skartujú papier vrátane drôtikov zo zošívačiek, vyššie typy už skartujú aj kancelárske sponky. Niektoré stroje skartujú aj CD/DVD disky alebo magnetické karty.

 

Objem

5. Na záver sa môžete rozhodovať ešte podľa:

 • značky,
 • designu,
 • premiestniteľnosti stroja – stroj je vybavený kolieskami,
 • prítomnosti bezpečnostných prvkov vrátane filtrácie prachu, hlasového vypínača,
 • užívateľského komfortu, napr. integrovaný olejový zásobník.

Teraz ste si vybrali skartovačku, ktorá najviac zodpovedá Vašim potrebám.

 

Údržba skartovačky

Základom dlhodobého bezproblémového používania skartovača je:

 1. NIKDY neprekračujte doporučenú kapacitu rezného zariadenia
 2. NIKDY neskartujte materiály, pre ktoré stroj nie je určený
 3. Pravidelne (min. 1 x týždenne) olejujeme rezný mechanizmus

 

 

 

Vyberať skartovačky môžete v kategórii Skartovacie stroje a príslušenstvo

TIP! Porovnávacia tabuľka skartovacích strojov