Hlavná navigácia
Úvod

Pomáhame

 

Activně dětem

Actívne deťom

Nie je nám ľahostajné naše okolie a dopady nášho podnikania na životné prostredie. Pri svojom podnikaní uplatňujeme zásady spoločenskej zodpovednosti a motivujeme k dodržiavaniu týchto zásad tiež našich zamestnancov, dodávateľov i zákazníkov.

Z každej objednávky, ktorú prijmeme prostredníctvom elektronického obchodu na obchod.activa.sk, venujeme na projekt ACTÍVNE deťom 0,10 EUR

Pravidlá:

 1. Activa venuje z každej objednávky zadanej prostredníctvom elektronického obchodu 0,10 EUR na podporu vybraného zariadenia pomáhajúceho deťom.
 2. Do projektu Actívne deťom sa tak zapojí každý zákazník spoločnosti Activa objednávajúci prostredníctvom elektronického obchodu.
 3. Celková čiastka venovaná na projekt Actívne deťom bude vyčíslená vždy k 30. 6. a k 31. 12. kalendárneho roka. Následne nato bude darovaná vybranému zariadeniu vo forme ľubovoľného tovaru zo sortimentu spoločnosti Activa, podľa vlastného výberu daného zariadenia.

K 31. 12. 2022 sme venovali v rámci tohto projektu tovar za viac ako 32 700 EUR.

 


 

Activně přírodě

Actívne prírode

Cítime potrebu minimalizovať záťaž našej činnosti na životné prostredie. Environmentálna politika je preto súčasťou nášho podnikania.

Čo robíme my?

 • opakovane sme obhájili certifikáciu podľa noriem ISO 14001 : 2004 Systém environmentálneho manažérstva, čo znamená, že naša spoločnosť dodržiava postupy maximálne šetrné k životnému prostrediu
 • sme držiteľmi osvedčení spoločnosti SLOVMAS, ktoré preukazujú naše plnenie povinností spätného odberu elektrozariadení, oddeleného zberu elektroodpadu, spracovávania, opätovného zhodnotenia a odstránenia elektrozariadení a elektroodpadu v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a naše členstvo a plnenie povinností v kolektívnom systéme zabezpečujúcom zber, dopravu a zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov z obalov, odpadu z výrobkov, opotrebovaných batérií a akumulátorov
 • používame výhradne recyklované papierové utierky, úsporné žiarovky, lisy na PET fľaše, obálky internej pošty na 10 použití, recyklované baliace materiály atď.
 • triedime všetok odpad
 • neustále modernizujeme vlastný vozový park, snažíme sa optimalizovať rozvozové trasy a maximálne využívať kapacitu našich vozidiel
 • využívame elektronické úložisko dodacích listov a daňových dokladov
 • z každého fakturovaného poplatku za dopravu venujeme čiastku 0,50 EUR Nadácii Ekopolis  

Čo môžete urobiť vy?

Produkt

 • V našom katalógu nájdete špeciálne označené výrobky šetrné k životnému prostrediu. Ich používaním prispievate k ochrane životného prostredia.
 • Objednávajte tovar v množstve, ktoré zodpovedá logistickému baleniu. Nebude potrebné plytvať ďalším obalovým materiálom na ich bezpečnú prepravu k vám.
 • Používajte elektronickú fakturáciu.