Späť na navigáciu

Registrácia nového zákazníka

Užívateľ

Slúži pre každé prihlásenie do systému.

Rozlišujú sa veľké a malé písmená, diakritika, špeciálne znaky atď.

Pokiaľ užívateľské meno zabudnete, kontaktujte nás.

Heslo je druhé prihlasovacie kritérium do systému. Môžete si ho zvoliť podľa svojich predstáv, napr. svoje meno alebo názov firmy apod.

Systém rozlišuje veľké a malé písmená, diakritiku, špeciálne znaky atď. Užívateľské meno je nutné zadávať pri každom prihlásení do systému v presnom tvare ako pri registrácii.

V prípade , že zabudnete heslo kontaktujte spoločnosť ACTIVA.

Heslo pre kontrolu zadávajte rovnako ako"HESLO". Je dôležité pre overenie správneho zadania hesla.

Fakturačná adresa

Fakturačná adresa je zhodná s adresou uvedenou na Výpise z obchodného registra, živnostenskom liste či inom registračnom doklade.

Telefónne číslo zadávajte bez medzier a vo formáte +421605123456

DIČ zadávajte v presnom tvare bez medzier.

Bankové spojenie je dôležité pre prípadné spätné finančné vyrovnanie.

Dodacia adresa (pokiaľ sa líši od fakturačnej)
Pri zmene adresy uveďte tiež PSČ.

Polia označené "(povinné)" sú povinné.