Hlavní navigace
My account

Claim

Práva a povinnosti společnosti ACTIVA a zákazníka ve věci odpovědnosti za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. §2099 a násl. občanského zákoníku. Více informací o reklamačních procesech najdete ve všeobecných obchodních podmínkách.

Which order you want to claim?
What do you want to claim
Contact details